TexTure-Menu-popup.png

I vilka situationer kan Joyvest hjälpa personal och omsorgstagare?

Joyvest togs fram med grundprincipen att det skulle gå snabbt att komma igång och att man skulle kunna ta Joyvest till användaren istället för tvärtom. Dessa två saker gör att Joyvest blir använd i många olika situationer. Joyvest hjälper människor med omsorgsbehov till rörelse och glädje med stimulans av musik.

Detta blogginlägg behandlar främst situationer kring ett demensboende, men mycket av det vi skriver här går att applicera på andra sammanhang.

Vi spelade in en kort film där vi går igenom ett antal situationer, rörelse och användnings exempel, om du föredrar att ta till dig denna information mer visuellt.

Joyvest blir använd idag för spontana och schemalagd aktiviteter, samt vid ordination från fysioterapeuter. Joyvest utgår alltid från individen, men det tenderar till att bli en gruppaktivitetet. Musiken i Joyvest lockar ofta användaren till att dela upplevelsen med andra.

Situationer där Joyvest används idag

Spontan och schemalagd aktivering

  • Fånga ett ögonblick och förgyll det med glädjen från Joyvest
  • Skapa mer rörelse under timmarna med mer stillasittande
  • Skapa en positiv stämning när alla är samlade i vardagsrummet och låt någon eller några röra sig med Joyvest. 
  • Använd Joyvest som schemalagda gruppaktivitet. Dans och sång!

Avlastning för personal

Det kan vara någon som behöver extra uppmärksamhet just vid ett tillfälle där det inte kan ges. Exempelvis när lunchen dukas fram, vid olika morgonbestyr på rummet eller att någon annan behöver uppmärksamheten än mer. Låt personen använda Joyvest medan personalen kan fokusera på det mer akuta. 

På gymmet – styrka och balans

Kombinera olika övningar såsom dra i gummiband med Joyvest för att göra det mer livfullt och engagerat. 

Gör balansövningar mer lekfulla genom att använda Joyvest. Sätt upp ett gemensamt mål, exempelvis att personen ska röra på sig oavbrutet en hel låt utan att nudda sin rullator, se exempel på ett boende på Vardaga. https://www.instagram.com/p/CGpJXviHcUI/

Gångträning

Fäst MotionSens (klämmorna/rörelsesensorerna) i byxan och se hur gångträning blir längre och roligare. “Musiken får inte stanna!”

Anhöriga på besök

När anhöriga är på besök kan Joyvest hjälpa att skapa meningsfulla möten. Musik lockar till minnen och glädje skapar kontakt.

Åtgärd vid BPSD

Oro, sömnsvårigheter och depression kan ibland ha att göra med understimulans. Prova att använda Joyvest som en åtgärd vid BPSD. Vår erfarenhet är att det oftast är lättare att jobba med Joyvest proaktivt, dvs. innan personen uttrycker exempelvis oro, men vi uppmuntrar dig utgå från din relation till personen. Finns mer om BPSD här på https://bpsd.se/

 

Ordinerad rörelse

Fysioterapeuter kan med fördel ordinera rörelse tillsammans med Joyvest. Exempelvis för balans, gångträning eller andra rörelsemoment. Rita in Joyvest på dom klassiska utskrifterna för rörelsescheman som personalen använder. Klart roligare för både personal och omsorgstagaren.

Enklare förflyttningar

Musik väcker lusten till rörelse och Joyvest ser till att den håller i. Joyvest kan göra det lättare att få med dig personen som ska förflyttas. Det sparar på personalen och minskar risken för skador vid förflyttningen.


Ser du andra situationer som inte blir nämnt här? Hör gärna av dig till oss och berätta! Vi är obotligt nyfikna och vill gärna sprida din inspiration till andra. Du når oss på hello@joyvest.me.

Dela det här inlägget