TexTure-Menu-popup.png

”I hjärtat kan vi aldrig få demens”

Människan är ett socialt djur och vi är beroende av kontakten med andra. Oavsett omständigheterna.

Under Svenska Demensdagarna i Malmö 2019 så passade vi på Joyvest på att fördjupa oss med ett flertal personer. Här har vi vår allas Gitte Pålsson, musikterapeut som basar i södra Sverige. Se vidare om Gittes arbete här. Hon höll en mycket uppskattad föreläsning under mässan, som till och med H.M. Drottning Sylvia närvarade på.

Joyvest som hjälper människor med omsorgsbehov att öka fysisk aktivitet och välbefinnande är i grunden inspirerat av musikterapins effekter. Därför var det extra kul att samtala med Gitte! Joyvest låter personlig favoritmusik styras av rörelse. Även kontakt, glädje, närhet – näring för fysisk aktivitet.

Dela det här inlägget